Organizacja roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Działając na podstawie  § 2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), Dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Grochowcach, w po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych naszej placówce:

5 października 2021r. – Gminny Konkurs Patriotyczny „Z dumą o Polsce”–       uczniowie klas 4-8 w tym dniu biorą udział w konkursie;  uczniowie klas 1-3 mają zapewnioną opiekę świetlicową, jeśli rodzice zgłoszą wcześniej taką potrzebę

12 listopada 2021r.- piątek po Narodowym Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022r. – piątek po Święcie Trzech Króli

24 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2022r.- egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

31 maja 2022r. –odpust parafialny

17 czerwca 2022r. – piątek po Święcie Bożego Ciała