Rada rodziców

Przewodnicząca: pani Monika JAKUBISZYN

zastępca: pani Magdalena DZIMIRA

sekretarz: pani Sylwia HALIK

skarbnik: pani Joanna FIAŁKIEWICZ