Kadra pedagogiczna

Ks. Robert Adamski – religia

Izabela Bartnicka – nauczyciel wspomagający, wychowawca w świetlicy, zajęcia rewalidacyjne

Edyta Borowiak-Kocyła – historia, geografia, WOS

Małgorzata Dedio – przedszkole

Maria Duszyk-Zemczak – matematyka

Agnieszka Fac – logopeda

Maria Górska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Monika Horochowik – język angielski

Dorota Huzar-Mlewska – język niemiecki

Elżbieta Jaroch-Chlastawa – edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Kasprzyk – chemia

Magdalena Mazurkiewicz – fizyka

Roma Myszak – język angielski, zajęcia rewalidacyjne

Kinga Nowak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika

Elżbieta Picur – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy

Aneta Prokop – informatyka, matematyka, biologia, przyroda

Bożena Stępień – język polski, nauczyciel bibliotekarz

Zofia Szczepańska – nauczyciel wspomagający, nauczyciel w przedszkolu

Julian Warcholak – wychowanie fizyczne

Anna Wiącek – język polski, wychowawca w świetlicy

Lidia Wojciechowska – psycholog